Poszukujemy nieruchomości

Nasza firma Green Angel poszukuje nieruchomości w całej Polsce z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłową, usługową i mieszkalną (budownictwo parterowe jedno- i wielorodzinne).

Potrzebujemy nieruchomości (od ok. 0,4 ha i więcej) do lokowania na nich naszych magazynów kompletacji dostaw oraz zakładów produkcyjnych na terenie każdej gminy. Poszukujemy terenów rolnych na terenie miast oraz terenów z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe parterowe.

Nie jesteśmy deweloperem. Ponieważ budujemy wyłącznie parterowe budynki, nie jesteśmy zainteresowani ofertami dotyczącymi zabudowy wysokiej.

Ponieważ budujemy wyłącznie parterowe budynki, nie jesteśmy zainteresowani ofertami dotyczącymi zabudowy wysokiej.

Zatem jeśli jesteś właścicielem nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę to zgłoś się do nas na adres biuro@greenangel.pl – skontaktujemy się z Tobą w celu omówienia dalszych szczegółów.